Privacy­verklaring

van Massage­praktijk Aandacht Plus

Jouw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als jouw behandelend masseur/therapeut, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die we, na jouw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of fysiotherapeut.

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelende masseur/therapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. We hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat we een factuur kunnen opstellen en wij aan onze administratieve verplichting kunnen voldoen.

Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van jouw gegevens, dan zullen we je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Jouw behandeldossier wordt, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de factuur

Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota – indien van toepassing – kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar:

 • jouw naam, adres en woonplaats;
 • jouw geboortedatum;
 • de datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘24009 reflexzonetherapie’;
 • de kosten van de sessie.

Externe systemen

Massagepraktijk Aandacht Plus gebruikt de volgende externe systemen:

 • WordPress: Voor het hosten van de Website.
 • Mailchimp: Voor het versturen van nieuwsbrieven.
 • Salonized: Online reserveringsprogramma.

Je rechten tot inzage

Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen een maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken deze gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van deze persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

Eric en Mandy van der Ploeg, Ruigenhoek 88, 4208 BJ Gorinchem; info@mp-aandachtplus.nl

Cookies en soortgelijke technieken

Op de website gebruiken wij cookies om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kun je herkend worden bij een later bezoek. JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Al deze technieken noemen we samen ‘cookies en soortgelijke technieken’ (verder: ‘cookies’).

Functionele en Analytische cookies

Wij maken gebruik van technische, functionele en analytische cookies. De cookies die wij hiervoor gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen hebben we de door de Autoriteit Persoonsgegevens voorgestelde maatregelen doorgevoerd in de instellingen van Google Analytics. Voor meer informatie verwijzen we je naar Google Analytics en aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics.

Wijzigingen privacy­verklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 april 2021. Wij kunnen deze privacy­verklaring aanpassen. De nieuwste versie wordt altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.